ZAPPA

Zappa atau “Zap Padi Angin” dirumus khas sebagai rawatan benih padi untuk meningkatkan percambahan benih yang pesat bagi tanaman yang ditabur terus dimana ia akan berkembang di bawah sistem aerobik dan anaerobik. Zappa PLUS benih padi ® dirawat meningkat akar dan pucuk pertumbuhan. Benih padi yang dirawat dengan oksigen aktif dalam Zappa ® PLUS dapat membantu pertumbuhan dengan baik di bawah kategori anaerobik (kira-kira 5 cm kedalaman air), dengan itu, ia akan melewatkan atau melemaskan benih padi angin yang tidak dirawat di dalam tanah.

Penyelidik MARDI di Tg. Karang dan Bertam juga telah berjaya menilai keberkesanan Zappa ® PLUS untuk percambahan benih dan kawalan padi angin. Hasilnya menunjukkan bahawa biji benih dirawat dengan Zappa ® PLUS dapat berkembang pada kedalaman air 5 dan 15 cm . Manfaat lain menggunakan Zappa ® PLUS ialah i) mengurangkan masalah rumpai, ii) mengurangkan serangan tikus kerana air berdiri, iii) penggunaan air dipelihara (air tidak dikeluarkan selepas membajak), iv) mengurangkan penyakit benih ditanggung, dan v) meningkatkan kesucian benih.

Sejak Mac 2001, kira-kira 75,000 liter Zappa ® PLUS telah dijual. Ramai petani telah menerima Zappa ® PLUS untuk kedua-dua cara tanaman tabur terus aerobik dan anaerobik kerana ia kesan pada anak benih tenaga yang membantu untuk bersaing dengan pertumbuhan rumpai ini. Zappa ® PLUS telah menerima 3 anugerah, Pingat Emas bagi Ciptaan & Anugerah Pameran Penyelidikan 2002, UPM, Pingat Perak bagi Rekacipta dan Inovasi Pameran, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia, 2002, dan Pingat Perak dari Pameran Antarabangsa ke-32 Reka Cipta, Teknik Baru dan Produk di Geneva, 2004.

ZAPPA

Manfaat Penggunaan ZAPPA

  • Mengurangkan masalah rumpai
  • Mengurankan serangan tikus akibat takungan air
  • Penjimatan penggunaan air (air tidak dibuang selepas tuaian padi)
  • Mengurangkan masalah benih rosak
  • Meningkatkan kesucian benih